Pogoji opravljanja potapljaškega tečaja

POGOJI OPRAVLJANJA POTAPLJAŠKEGA TEČAJA


Plačilo potapljaškega tečaja

S plačilom akontacije, ki jo za posamezen potapljaški tečaj določi Potapljaška točka Nemo ali s plačilom tečaja potapljanja v celoti, si kandidat zagotovi ceno tečaja in prosto mesto na potapljaškem tečaju v navedenem terminu, v kolikor akontacije pred vami  ni vplačalo več kandidatov, kot je prostih mest. V tem primeru se lahko dogovori za drug termin ali pa se mu akontacija vrne z nakazilom na osebni račun. Potapljaški tečaj mora biti v celoti plačan do pričetka tečaja oziroma z gotovino ob prihodu na potapljaški tečaj. V kolikor kandidat tečaja potapljanja ne poravna v celoti, mu lahko Potapljaška točka Nemo onemogoči pristop k potapljaškemu tečaju. V kolikor se kandidat potapljaškega tečaja ne udeleži ali pa ga iz kakršnega koli razloga prekine, ni upravičen do vračila tečajnine.

Odpoved termina potapljaškega tečaja
Potapljaška točka Nemo si pridržuje pravico, da posamezen razpisan termin potapljaškega tečaja odpove, v kolikor na njega ni prijavljeno minimalno število kandidatov. V tem primeru se lahko kandidat dogovori za drug termin ali pa se mu vplačan znesek vrne z nakazilom na njegov osebni račun (vračilo v gotovini ni mogoče). 

Prekinitev potapljaškega tečaja
Kandidat lahko kadarkoli odstopi od potapljaškega tečaja, vendar v tem primeru ni upravičen do vračila tečajnine. V kolikor tečaj prekine iz zdravstvenih razlogov, ga lahko ob doplačilu nadaljuje v enem izmed naslednjih razpisanih terminov. 

V primeru višje sile (slabo vreme, bolezen inštruktorja) lahko Potapljaška točka Nemo prekine potapljaški tečaj. V tem primeru mora kandidatom zagotoviti ustrezen termin, v katerem bodo lahko potapljaški tečaj dokončali. Kandidati v tem primeru niso upravičeni do vračila vplačane tečajnine. Potapljaška točka Nemo lahko kadarkoli prekine praktični del potapljaškega tečaja na morju, če oceni, da vremenske razmere ne omogočajo varne izvedbe tečaja ali pa je prisotna morebitna druga nevarnost za kandidate.

Pravila obnašanja
Kandidati so dolžni upoštevati navodila inštruktorja potapljanja. Ravno tako morajo upoštevati urnik tečaja in prihajati točno. Zamujanje je nekorektno do ostalih tečajnikov in lahko povzroči, da v navedenem terminu ni mogoče opraviti vseh obveznosti potapljaškega tečaja. V tem primeru lahko tečajniki zaključijo tečaj v drugem terminu ob doplačilu.

Ves čas tečaja je prepovedano kakršno koli uživanje drog ali alkohola. V primeru, da bi tečajnik pred potopom ali med površinskim intervalom užival ali bil pod vplivom alkohola oz. drog, mu inštruktor potapljanja prepove nadaljnje opravljanje potapljaškega tečaja. Kandidat v tem primeru ni upravičen do vračila tečajnine ali kakršnega koli nadomestila. Od kandidatov se pričakuje, da na tečaj pridejo spočiti in naspani. Nesprejemljivo je tudi ponočevanje in popivanje dan pred potapljanjem. Potapljaški inštruktor lahko v tem primeru kandidatu prepove opravljanje tečaja, v kolikor oceni, da tečajnik ni v primernem pishofizičnem stanju za potapljanje. Kandidat v tem primeru ni upravičen do vračila tečajnine ali kakršnega koli nadomestila.

Uporaba potapljaške opreme
V kolikor si kandidat za čas potapljaškega tečaja izposodi potapljaško opremo pri Potapljaški točki Nemo, se obvezuje, da bo z njo ravnal v skladu z navodili inštruktorja in proizvajalca. Oprema mora biti ob vračilu sprana s sladko vodo ter po možnosti suha. Kandidat se obvezuje z opremo ravnati v smislu dobrega gospodarja. V kolikor bi kljub temu prišlo do okvare izposojene opreme, krije strošek popravila lastnik, stranka pa ni upravičena do vračila izposojnine ali kakršnekoli odškodnine oz. povračila nastale škode. V kolikor je do okvare prišlo zaradi malomarnega ali nepravilnega ravnanja z opremo s strani stranke, se stranka obvezuje povrniti vse stroške odprave okvare. V kolikor stranka opremo izgubi ali ji jo ukradejo, je dolžna izgubljeno oz. ukradeno opremo nadomestiti z novo istega proizvajalca in tipa ali pa opremo plačati po maloprodajnem ceniku prodajalca najkasneje v roku 15 dni. V kolikor je oprema starejša od dveh let, se vrednost izgubljene opreme zmanjša za 25%. 

Zagotavljanje varnosti
Kandidati se potapljajo na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj potapljanja se kandidat obvezuje, da bo upošteval navodila inštruktorjev in drugega osebja Potapljaške točke Nemo, ki sodeluje na tečaju (asistenti). V kolikor kandidat ne upošteva navodil ali ogroža ostale kandidate, mu lahko inštruktor potapljanja prepove nadaljnje opravljanje tečaja. Kandidat v tem primeru ni upravičen do vračila tečajnine ali kakršnega koli nadomestila. V kolikor bi imel kandidat kakršne koli zdravstvene težave, je na le-te dolžan opozoriti svojega inštruktorja. Če bi le-te nastopile med opravljanjem tečaja, mora kandidat svojega inštruktorja potapljanja nemudoma obvestiti (na primer bolečine v ušesih ali sinusih).

Varstvo osebnih podatkov
Kandidat soglaša, da se lahko njegovi navedeni osebni podatki uporabljajo v okviru tečaja potapljanja in z njimi povezane dokumentacije za vodenje evidence mednarodne potapljaške asociacije PSS oz. PADI ter v sklopu nje Športno društvo Nemo. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.59/99) oz. v skladu z vso zakonodajo, ki ureja varstvo podatkov. 

 

Zdravstveno stanje
Kandidat pred pristopom k praktičnemu delu tečaja izpolni IZJAVO O ZDRAVSTVENEM STANJU. Na njej so navedene bolezni in težave, ki so lahko nezdružljive s potapljanjem ali pa omejujejo potapljanje. V primeru, da bi kandidat imel katero od na izjavi naštetih bolezni/težav, se obvezuje, da bo to zavedel na izjavi. V tem primeru je obvezen zdravniški pregled pred opravljanjem praktičnega dela tečaja. Za potapljanje so lahko problematične naslednje bolezni in poškodbe: bolezni srca in ožilja, pljučne bolezni, epilepsija, astma, sladkorna bolezen, poškodbe ušes in sinusov, vedenjske motnje, poškodbe hrbtenice. Zdravnik specialist bo lahko ocenil, ali lahko potapljanje zdravstveno stanje kandidata poslabša, oziroma ali je lahko potapljanje zanj nevarno. V določenih primerih kandidati kljub navedenim težavam pridobijo privoljenje specialista, če le-ta oceni, da potapljanje ne bo vplivalo na bolezensko stanje in obenem bolezensko stanje ne bo vplivalo na varnost kandidata pri potapljanju (na primer lažja oblika obvladljive sladkorne bolezni, seneni nahod). Absolutno pa se potapljanje odsvetuje  nosečnicam. 

Polnoletnost
V kolikor se na potapljaški tečaj želi prijaviti mladoletna oseba, mora predhodno pridobiti soglasje staršev oziroma zakonitih skrbnikov.

Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo.Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Če želite izvedeti več o piškotkih, ter kako jih pobrisati, obiščite stran o zasebnosti.

  Sprejemam piškotke na tej strani.
EU Cookie Directive Module Information